Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.5100568 giây)
Nonlinear Effects in Superconducting Quantum Interference Meta-Atoms
Tác giả: Jung Philipp,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2014
Ký hiệu phân loại: 296.0941
ISBN: 9783731502944
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục