Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.6299899 giây)
Consciousness : confessions of a romantic reductionist
Tác giả: Koch Christof,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262301784
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Consciousness : confessions of a romantic reductionist
Tác giả: Koch Christof,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262301784
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The feeling of life itself : why consciousness is widespread but can't be computed
Tác giả: Koch Christof,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 026235442X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục