Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.6999569 giây)
A Problem-Oriented Approach for Dynamic Verification of Heterogeneous Embedded Systems
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing , 2013
Ký hiệu phân loại: 670
ISBN: 9783731501695
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục