Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 55 kết quả (0.4218357 giây)
Computers and Information Processing
Tác giả: OBrien,
Thông tin xuất bản: USA : IRWIN , 1986
Ký hiệu phân loại: 004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Comparative Perspectives on Work-Life Balance and Gender Equality: Fathers on Leave Alone
Tác giả: OBrien Margaret,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 305
ISBN: 9783319429700
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Martin Scorsese's Divine Comedy : Movies and Religion
Tác giả: OBrien Catherine,
Thông tin xuất bản: London England : Bloomsbury Academic , 20180405
Ký hiệu phân loại: 791.430233092
ISBN: 9781350003309
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mangement Information Systems : A Managerial end User Perspective
Tác giả: OBrien James A,
Thông tin xuất bản: USA : IRWIN , 1993
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Introduction to information systems
Tác giả: OBrien James A,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0072890428
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Management Information Systems
Tác giả: OBrien James A,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Companies , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 007293588x
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Muslim Question in Europe
Tác giả: OBrien Peter,
Ký hiệu phân loại: 305.6
ISBN: 9781439912768
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Idea of the American South, 1920-1941
Tác giả: OBrien Michael,
Ký hiệu phân loại: 975.04
ISBN: 9780801821660
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Going after Cacciato
Tác giả: OBrien Tim,
Thông tin xuất bản: New York : Broadway Books , 1999
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0767904427
Bộ sưu tập: Văn học
She bop II :the definitive history of women in rock, pop and soul
Tác giả: OBrien Lucy,
Thông tin xuất bản: New York London : Continuum , 2003
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0826472087
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục