Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.8281207 giây)
Coherence in thought and action
Tác giả: Thagard Paul,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 121
ISBN: 9780262284820
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The cognitive science of science : explanation, discovery, and conceptual change
Tác giả: Thagard Paul,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 501
ISBN: 0262301725
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computational philosophy of science
Tác giả: Thagard Paul,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1988
Ký hiệu phân loại: 501
ISBN: 0262284839
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Coherence in thought and action
Tác giả: Thagard Paul,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 121
ISBN: 0585446024
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hot thought : mechanisms and applications of emotional cognition
Tác giả: Thagard Paul,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 152.4
ISBN: 0262284847
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computational philosophy of science
Tác giả: Thagard Paul,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1988
Ký hiệu phân loại: 501
ISBN: 0262284839
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The cognitive science of science : explanation, discovery, and conceptual change
Tác giả: Thagard Paul,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 501
ISBN: 0262301725
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hot thought : mechanisms and applications of emotional cognition
Tác giả: Thagard Paul,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 152.4
ISBN: 0262284847
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục