Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.8500021 giây)
Grain growth behavior and efficient large scale simulations of recrystallization with the phase-field method
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2014
Ký hiệu phân loại: 500
ISBN: 9783731502807
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục