Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : sách bài tập . sơ cấp 1
Tác giả: Hang Rok Cho, Đỗ Ngọc Luyến, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Mi Hye Lee, Lương Nguyễn Thanh Trang
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.78
 
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam . sơ cấp 1
Tác giả: Hang Rok Cho, Đỗ Ngọc Luyến, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Mi Hye Lee, Lương Nguyễn Thanh Trang
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.78
 
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. sơ cấp 2
Tác giả: Hang Rok Cho, Đỗ Ngọc Luyến, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Mi Hye Lee, Lương Nguyễn Thanh Trang
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.78
 
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : sách bài tập. sơ cấp 2
Tác giả: Hang Rok Cho, Đỗ Ngọc Luyến, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Mi Hye Lee, Lương Nguyễn Thanh Trang
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.78
 
Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Hàn
Tác giả: Trang Thơm
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.78
 
1

Truy cập nhanh danh mục