Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
41-50 trong số 56 kết quả
Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phun xăng đánh lửa kết hợp hệ thống chuẩn đoán OBDII
Tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Huỳnh Quang Thảo, Lê Tăng Lập Quyền, Nguyễn Ngọc Quý
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Mô hình hệ thống phun xăng đánh lửa trên xe TOYOTA VIOS 2012, tích hợp tạo PAN bằng SMARTPHONE
Tác giả: Bùi Thanh Toàn, Bùi Hoàng Long Vũ, Nguyễn Đỗ Minh Triết, Trần Hữu Phúc
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Thiết kế mô hình hệ thống điện thân xe TOYOTA VIOS 2017
Tác giả: Hoàng Công Tiến, Lê Nhật Hà, Nguyễn Đỗ Minh Triết, Nguyễn Phan Ngọc Bảo
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Thiết kế, mô phỏng và thi công mô hình điện thân xe
Tác giả: Bùi Long Văn, Nguyễn Đỗ Minh Triết, Nguyễn Thành Linh, Phạm Văn Huân
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Thiết kế và chế tạo mô hình mô phỏng hệ thống phun xăng đánh lửa có kết hợp với máy chẩn đoán
Tác giả: Lương Phúc Vinh, Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Nguyễn Trọng Tâm, Nguyễn Trung Cang
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu và xây dựng mô hình phun xăng - đánh lửa phục vụ cho công tác giảng dạy tại xưởng thực hành ô tô
Tác giả: Nguyễn Tuấn Kiệt, Lê Trọng Khôi, Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Trần Ngọc Tân
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu và ứng dụng ARDUINO xây dựng mô hình điều khiển quá trình phun xăng - đánh lửa
Tác giả: Trần Phú Quí, Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Võ Công Thọ
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống điện lạnh trên ô tô
Tác giả: Huỳnh Văn Tiến, Hồ Bảo Khánh, Nguyễn Tấn Nhựt, Phạm Hoàng Sang
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Hệ thống điện thân xe trên ô tô hiện đại. Cải tiến một số hệ thống điện thân xe để tăng tính tiện nghi ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thành Sa, Nguyễn Văn Hùng, Phan Trung Khuyến
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu hệ thống điện thân xe MITSUBISHI OUTLANDER 2020. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điện thân x...
Tác giả: Phạm Đức Công, Nguyễn Văn Bản, Trần Trung Kiên, Trương Hoàng Tuấn
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 

Truy cập nhanh danh mục