Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Địa chí văn hóa dân gian Cẩm Khê
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Nghề truyền thống ở Hội An
Tác giả: Trần Văn An
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Dư địa chí văn hóa truyền thống huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng
Tác giả: Nguyễn Thiên Tứ
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 3
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 1
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 4
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 2
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh học Việt Nam
Tác giả: Lê Trung Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh Hậu Giang
Tác giả: Nguyễn Anh Động
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh Phú Yên
Tác giả: Nguyễn Đình Chúc
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục