Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 142 kết quả
Địa danh Yên Bái sơ khảo
Tác giả: Hoàng Việt Quân
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Tìm hiểu một số địa danh cổ ở An Giang qua truyền thuyết : Dấu ấn văn hóa - lịch sử địa phương
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Dư địa chí văn hóa truyền thống huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng
Tác giả: Nguyễn Thiên Tứ
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
An Giang sông nước hữu tình
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh Thái - Nghệ An
Tác giả: Quán Vi Miên
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 3
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 1
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 4
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 2
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh học Việt Nam
Tác giả: Lê Trung Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 

Truy cập nhanh danh mục