Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.5900019 giây)
The Writing System of Scribe Zhou. Evidence from Late Pre-imperial Chinese Manuscripts and Inscriptions (5th-3rd Centuri...
Tác giả: Park Haeree,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2016
Ký hiệu phân loại: 495.11109014
ISBN: 9783110459302
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Intermediate written Chinese, practice essentials : read and write Mandarin Chinese as the Chinese do
Thông tin xuất bản: North Clarendon Vt : Tuttle Publishing , 2015
Ký hiệu phân loại: 495.11
ISBN: 0804840210
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 155324 Định dạng: PDF
Ideography and Chinese language theory : a history
Thông tin xuất bản: Berlin : Walter de Gruyter GmbH , 2016
Ký hiệu phân loại: 495.11
ISBN: 9783110457148
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153919 Định dạng: PDF
Palatalisation im Russischen und Chinesischen
Tác giả: Hong Gabriel,
Ký hiệu phân loại: 495.115
ISBN: 3876903882
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chinese Romanization Self-Study Guide
Tác giả: Yee Dennis K,
Thông tin xuất bản: Honolulu : University Press of Hawaii , 1975
Ký hiệu phân loại: 495.111
ISBN: 0824802276
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Palatalisation im Russischen und Chinesischen
Tác giả: Hong Gabriel,
Ký hiệu phân loại: 495.115
ISBN: 9783954792207
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục