Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2 kết quả
Curved and Layered Structures
Tác giả:
Xuất bản: : De Gruyter, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Infrastructure Intelligence and Resilience
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục