Trang 1 trong 214 kết quả
Sắp xếp theo
Accounting theory /
Tác giả: Riahi-Belkaoui Ahmed,
Mô tả vật lý: 516 p. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 9781844800292
Bộ sưu tập: Sách tham kho
The web designer's roadmap
Tác giả: DiFeterici Giovanni, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 9780987247841 (ebook)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Australia and New Zealand /
Tác giả: Lindop Christine,
Mô tả vật lý: 30 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 428.4
ISBN: 0194228096
Bộ sưu tập: Sách tham kho
The media & communications in Australia /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 382 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 302.230994 ,
ISBN: 1865086746
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Build your own database driven website using PHP & MySQL
Tác giả: Yank Kevin, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Abnormal psychology :
Tác giả: Barlow David H, ,
Mô tả vật lý: 1 volume (various pagings) : , color illustrations ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 1285755618 (student edition)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Build your own website the right way using HTML & CSS
Tác giả: Lloyd Ian,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
The WordPress anthology
Tác giả: Olinik Mick, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.752
ISBN: 9780987153050
Bộ sưu tập: Sách đin t
Statistics for business and economics /
Tác giả: Anderson David R, ,
Mô tả vật lý: xxviii, 1080 p. :, col. ill. ;, 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 9780324783247
Bộ sưu tập: Sách đin t
Australia for dummies /
Tác giả: Llewellyn Marc, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 526 p. : , ill., maps ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 919
ISBN: 0470178345
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn