Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Fundamentals of English Grammar, Third Edition (Teacher's Guide with Answer Key) /
Tác giả: Azar Betty Schrampfer,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN: 0130136344
Bộ sưu tập: Sách đin t
Understanding and using english grammar :
Tác giả: Azar Betty Schrampfer,
Mô tả vật lý: 548tr. ;
Ký hiệu phân loại: 425
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Fundamentals of English Grammar /
Tác giả: Azar Betty Schrampfer,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN: 0133382788
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Fundamentals of English grammar /
Tác giả: Betty Schrampfer Azar,
Mô tả vật lý: 645 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 425
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Fundamentals of English grammar /
Tác giả: Azar Betty Schrampfer,
Mô tả vật lý: xi, 103, 8 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 013013631X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Fundamentals of English grammar :
Tác giả: Betty Schrampfer Azar,
Mô tả vật lý: 520 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 425
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Workbook /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 350, 42 s.
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN: 9780133470970
Bộ sưu tập: Sách đin t
Fundamentals of English grammar /
Tác giả: Azar Betty Schrampfer,
Mô tả vật lý: xvi, 464, 9 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 013013631X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Campbell's core orthopaedic procedures /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 455 pages : , color illustrations ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 617.5
ISBN: 0323357636
Bộ sưu tập: Sách đin t
War in human civilization /
Tác giả: Gat Azar, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 303.66
ISBN: 0199262136 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH