Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Fundamentals of English grammar /
Tác giả: Betty Schrampfer Azar, Nguyễn Thành Yến (dịch),
Mô tả vật lý: 645 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Fundamentals of English grammar : Ng pháp tiếng Anh trình đ trung cp /
Tác giả: Betty Schrampfer Azar, Nguyễn Thành Yến dịch, ,
Mô tả vật lý: 520 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Fun with grammar : communicative activities for the Azar grammar series /
Tác giả: Suzanne W, Woodward , contributing editor, Betty Schrampfer Azar, ,
Mô tả vật lý: xii, 352 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0135679265
Bộ sưu tập: Sách đin t
Understanding and using English grammar : with answer key /
Tác giả: Betty Schrampfer Azar, ,
Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0130976059 (regular ed.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Understanding and using english grammar : ng pháp tiếng anh trình đ nâng cao /
Tác giả: Betty Schrampfer Azar, Nguyễn Thành Yến (dịch),
Mô tả vật lý: 548tr. ;
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Fundamentals of English grammar /
Tác giả: Betty Schrampfer Azar, ,
Mô tả vật lý: xi, 103, 8 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 013013631X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Fundamentals of English grammar /
Tác giả: Betty Schrampfer Azar, ,
Mô tả vật lý: xvi, 464, 9 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 013013631X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Fundamentals of English Grammar, Third Edition (Teacher's Guide with Answer Key) /
Tác giả: Betty Schrampfer Azar, Barbara F, Matthies,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN: 0130136344
Bộ sưu tập: Sách đin t
War in human civilization /
Tác giả: Azar Gat, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 303.66
ISBN: 0199262136 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn