Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Fixing Access annoyances :
Tác giả: Mitchell Phil,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN: 059600852X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Critical Issues in HRDA New Agenda for the Twenty-First Century /
Tác giả: Maycunich Gilley Ann,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 0738207632
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mastering Windows Sharepoint Services 3.0 /
Tác giả: Callahan C, A,
Mô tả vật lý: 1067p. ; , 23cm.
Ký hiệu phân loại: 004.682
ISBN: 9780470127285
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Between the tides
Tác giả: Henry Patti Callahan, ,
Mô tả vật lý: x, 324 p. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 1429505672
Bộ sưu tập: Sách đin t
Economics for real people :
Tác giả: Callahan Gene, ,
Mô tả vật lý: 351 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.15
ISBN: 0945466412 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Project management accounting :
Tác giả: Callahan Kevin R, ,
Mô tả vật lý: xv, 208 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 9780470952344 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Manual of cardiovascular medicine /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xx, 1171 p. : , ill. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 616.1
ISBN: 1451131607 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Basic veterinary immunology /
Tác giả: Callahan Gerald N, ,
Mô tả vật lý: x, 337 pages ; , 26 c
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 1607322188
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mastering Microsoft SharePoint Foundation 2010
Tác giả: Callahan C, A, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 9781118056813
Bộ sưu tập: Sách đin t
Blueprints obstetrics & gynecology /
Tác giả: Callahan Tamara L, ,
Mô tả vật lý: xiv, 483 p. :, ill. (some col.) ;, 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 618.0076
ISBN: 9781451117028 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn