Trang 1 trong 92 kết quả
Sắp xếp theo
And eternity /
Tác giả: Moyers Joseph Campbell w/ Bill,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0380752867
Bộ sưu tập: Sách đin t
Macroeconomics :
Tác giả: McConnell Campbell R, ,
Mô tả vật lý: 380p, , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Sách quỹ châu Á tặng
Microeconomics :
Tác giả: McConnell Campbell R, ,
Mô tả vật lý: 582 tr. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Can the market speak? /
Tác giả: Jones Campbell,
Mô tả vật lý: 74p. ; , 24
Ký hiệu phân loại: 306.342
ISBN: 9781846945373
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Sports nutrition
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 321 pages) : , illustrations.
Ký hiệu phân loại: 612.39
ISBN: 1466513594 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Campbell's core orthopaedic procedures /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 455 pages : , color illustrations ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 617.5
ISBN: 0323357636
Bộ sưu tập: Sách đin t
Peter Wicked :
Tác giả: Campbell Broos,
Mô tả vật lý: 311 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 1590131525
Bộ sưu tập: Sách đin t
Experimental food science /
Tác giả: Penfield Marjorie Porter, ,
Mô tả vật lý: xiv, 541 p. :, ill. ;, 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0121579204 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The hermit in the garden :
Tác giả: Campbell Gordon,
Mô tả vật lý: xiv, 257 p. : , ill. (some col.) ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 712.09
ISBN: 0199696993
Bộ sưu tập: Sách đin t
Introduction to environmental biophysics /
Tác giả: Campbell Gaylon S, ,
Mô tả vật lý: xxi, 286 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 571.4
ISBN: 0387949372
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn