Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
The grammar book : an ESL/EFL teacher's course /
Tác giả: Marianne Celce-Murcia, Diane Larsen-Freeman , with Howard Williams, ,
Mô tả vật lý: viii, 854 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0838447252
Bộ sưu tập: Sách đin t
Techniques and principles in language teaching /
Tác giả: Diane Larsen-Freeman, Marti Anderson,
Mô tả vật lý: xix, 252 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9780194423601
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Techniques and principles in language teaching /
Tác giả: Diane Larsen-Freeman, Marti Anderson,
Mô tả vật lý: xix, 252 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.0071 |2 23
ISBN: 9780194423601
Bộ sưu tập: Sách đin t
An introduction to second language acquisition research /
Tác giả: Diane Larsen-Freeman and Michael H, Long, ,
Mô tả vật lý: xvii, 398 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 418
ISBN: 0582553776 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn