Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Emergency department analgesia /
Tác giả: Thomas Stephen H, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 616.0472
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
JustCoding's Emergency Department Coding Handbook (Pack of 5)
Tác giả: Scott Nena,
Mô tả vật lý: v, 53p.
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781556457302
Bộ sưu tập: Sách đin t
The U.S. Navy SEAL guide to fitness and nutrition /
Tác giả: Deuster Patricia A, ,
Mô tả vật lý: xxxii, 496 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 613.7
ISBN: 1602390304 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The definitive guide to emergency department operational improvement :
Tác giả: Crane Jody, ,
Mô tả vật lý: xv, 337 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 362.11068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Medical-surgical nursing :
Tác giả: Lewis Sharon Mantik,
Mô tả vật lý: 2 volumes (xxxi, 1708 pages, 82 variously numbered pages) : , color illustrations ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 617
ISBN: 0323086780
Bộ sưu tập: Sách đin t
Leveraging lean in the emergency department :
Tác giả: Kerpchar Joyce,
Mô tả vật lý: xxiv, 346 pages : , illustrations, portraits ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 362.18
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Trauma care :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: ix, 283 p. : , ill. ; , 19 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn