Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Transnational commercial law :
Tác giả: Goode Royston Miles,
Mô tả vật lý: lxvii, 705 pages : , illustrations ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9780198735441 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Cardiac electrophysiology :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxvi, 1365 pages : , illustrations (some colour) ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 616.1
ISBN: 145572856X (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Rosen's breast pathology /
Tác giả: Rosen Paul Peter,
Mô tả vật lý: xx, 1379 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.99
ISBN: 9781451176537 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Gross anatomy /
Tác giả: Chung Kyung Won,
Mô tả vật lý: xvi, 527 pages : , illustrations (some color) ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 611
ISBN: 1451193076 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Textbook of diagnostic microbiology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 1076 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 616.9
ISBN: 9780323089890 (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Basic clinical neuroscience /
Tác giả: Young Paul A, ,
Mô tả vật lý: x, 443 pages : , color illustrations ; , 26 c
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 1451173296
Bộ sưu tập: Sách đin t
Soft matter physics /
Tác giả: Doi M, ,
Mô tả vật lý: xi, 257 pages : , illustrations ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 530.4
ISBN: 0199652953
Bộ sưu tập: Sách đin t
Handbook of clinical audiology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvi, 927 pages : , illustrations ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 617.8
ISBN: 1451191634
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mosby's manual of diagnostic and laboratory tests /
Tác giả: Pagana Kathleen Deska,
Mô tả vật lý: xx, 1180 pages : , illustrations ; , 24 c
Ký hiệu phân loại: 616.0756
ISBN: 0323089496 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Clinical biochemistry :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 932 pages : , illustrations ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.07
ISBN: 9780702051401
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn