Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Blackboard For Dummies /
Tác giả: Southworth Howie,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 371.334
ISBN: 0471798320
Bộ sưu tập: Sách đin t
Football for dummies, 3rd edition /
Tác giả: Long Howie, ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 796.332
ISBN: 0470125365
Bộ sưu tập: Sách đin t
Blackboard for dummies
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 371.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Privatizing China :
Tác giả: Walter Carl E, ,
Mô tả vật lý: 296p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 332.64251
ISBN: 0470821205
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Fields and Galois Theory
Tác giả: Howie John M, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 512.74
ISBN: 9781846281815
Bộ sưu tập: Sách đin t
Football for dummies /
Tác giả: Long Howie, ,
Mô tả vật lý: xviii, 414 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 796.332
ISBN: 9780470125366
Bộ sưu tập: Sách đin t
AdWords for dummies
Tác giả: Jacobson Howie, ,
Mô tả vật lý: xiv, 394 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 0470152524
Bộ sưu tập: Sách đin t
Google AdWords for dummies, 2nd edition
Tác giả: Jacobson Howie, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
AdWords for dummies /
Tác giả: Jacobson Howie, ,
Mô tả vật lý: xiv, 394 p. :, ill. ;, 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.8720285536
ISBN: 9780470152522 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn