Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
WordPress 24-hour trainer,second edition [electronic resource] /
Tác giả: George Plumley , technical editor, Mike Little, ,
Mô tả vật lý: xxxi, 373p.
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 9781118066904
Bộ sưu tập: Sách đin t
Jeffrey Gitomer's little book of leadership : the 12.5 strengths of responsible, reliable,
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 222 p. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 9780470944578 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách tham kho
The little book of bull moves in bear markets elektronisk ressurs : how to keep your portfolio up
Tác giả: Peter D, Schiff,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xxxvi, 263 s.).
Ký hiệu phân loại: 332.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
The Little Book of Value Investing /
Tác giả: Christopher H, Browne, Roger Lowenstein,
Mô tả vật lý: 180p. ; , 18cm
Ký hiệu phân loại: 332.6322
ISBN: 9780470055892
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Microbiologically Influenced Corrosion /
Tác giả: Brenda J Little, Jason S Lee, ,
Mô tả vật lý: 279p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 620.11223
ISBN: 9780471772767
Bộ sưu tập: Sách tham kho
The little book of common sense investing : the only way to guarantee your fair share of market
Tác giả: John C, Bogle, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 216 p. : , ill. ; , 19 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.6327
ISBN: 0470102101 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Using algebraic geometry /
Tác giả: David A, Cox, John Little, Donal O'Shea, ,
Mô tả vật lý: xii, 572 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.35
ISBN: 0387207066 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Beginning bodybuilding elektronisk ressurs : real muscle, real fast /
Tác giả: John Little,
Mô tả vật lý: xiii, 192 s.
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Coaching the Little League hitter teaching your players to hit with skill and confidence /
Tác giả: John J, Monteleone,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 796.35762
ISBN: 0877421870
Bộ sưu tập: Sách đin t
Advanced max contraction training elektronisk ressurs /
Tác giả: John Little, ,
Mô tả vật lý: xiv, 141 s. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 007149135x
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn