Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Network security with OpenSSL /
Tác giả: Viega John,
Mô tả vật lý: 367 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 059600270X
Bộ sưu tập: Sách đin t
19 deadly sins of software security
Tác giả: Howard Michael,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0072260858
Bộ sưu tập: Sách đin t
Secure programming cookbook for C and C++ /
Tác giả: Viega John, ,
Mô tả vật lý: xxv, 762 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0596003943
Bộ sưu tập: Sách đin t
Beautiful security /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xv, 281 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0596527489
Bộ sưu tập: Sách đin t
The myths of security :
Tác giả: Viega John, ,
Mô tả vật lý: xix, 238 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0596523025 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The myths of security :
Tác giả: Viega John, ,
Mô tả vật lý: xix, 238 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0596523025 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
24 deadly sins of software security
Tác giả: Howard Michael,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 007162676X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Network security with OpenSSL /
Tác giả: Viega John, ,
Mô tả vật lý: xiv, 367 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 059600270X
Bộ sưu tập: Sách đin t
24 deadly sins of software security
Tác giả: Howard Michael,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9780071626767
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn