Trang 1 trong 53 kết quả
Sắp xếp theo
MS SQL Server 2005 :
Tác giả: Robert Beatty,
Mô tả vật lý: 504 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0672327783
Bộ sưu tập: Sách đin t
Foundations of clinical research :
Tác giả: Portney Leslie Gross, ,
Mô tả vật lý: xix, 892 pages : , illustrations (some color), map ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 610.724
Bộ sưu tập: Sách đin t
Strategic marketing management planning, implementation and control /
Tác giả: Wilson Richard M, S, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.802
ISBN: 0750659386
Bộ sưu tập: Sách đin t
Tin hc hóa Kế toán bng MS Access /
Tác giả: Châu Hoàng Tiểng,
Mô tả vật lý: 12 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
The analytical chemistry of cannabis :
Tác giả: Thomas Brian F, ,
Mô tả vật lý: xiv, 115 pages : , illustrations ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 615.7827
Bộ sưu tập: Sách đin t
Advanced techniques in gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS-MS and GC-TOF-MS) for
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxii, 502 pages : , illustrations ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 543.85
ISBN: 0444626239 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Otolaryngology /
Tác giả: Bhattacharyya Abir, ,
Mô tả vật lý: xii, 254 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.5
ISBN: 1907816119 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
ng dng MS Project 2007 trong lp tiến đ và qun lý d án xây dng /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 247 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Textbook of diagnostic microbiology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 1076 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 616.9
ISBN: 9780323089890 (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Handbook of cosmetic science and technology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiv, 711 pages : , illustrations ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 668
ISBN: 9781842145647 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH