Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Gynaecology Illustrated /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 618.1
ISBN: 0443061998
Bộ sưu tập: Sách đin t
Developing user interfaces for Microsoft Windows /
Tác giả: McKay Everett N,
Mô tả vật lý: 612 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.43
ISBN: 0735605866
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mind and emotions :
Tác giả: McKay Matthew, ,
Mô tả vật lý: vi, 190 p. :, ill. ;, 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.891425
ISBN: 9781608820153 (pbk.) :
Bộ sưu tập: Sách đin t
Sociolinguistics and Language Teaching /
Tác giả: McKay Sadra Lee,
Mô tả vật lý: 484tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 306.44
ISBN: 0521484340
Bộ sưu tập: Sách đin t
Encyclopedia of the American Revolution /
Tác giả: Boatner Mark Mayo,
Mô tả vật lý: xx, 1290 p. : , ill., maps ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 973.3
ISBN: 0811705781
Bộ sưu tập: Sách đin t
The definitive guide to Plone, second edition
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 9781430218944 (ebook)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Finance director's handbook /
Tác giả: Morris Glynis D, ,
Mô tả vật lý: xxxix, 864 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 346.4206642
Bộ sưu tập: Sách đin t
The definitive guide to Plone
Tác giả: McKay Andy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 0140042520
Bộ sưu tập: Sách đin t
Thoughts & feelings
Tác giả: McKay Matthew, ,
Mô tả vật lý: xii, 295 p.
Ký hiệu phân loại: 616.89/1425
Bộ sưu tập: Sách đin t
The everything practice interview book :
Tác giả: McKay Dawn Rosenberg, ,
Mô tả vật lý: x, 293 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 650.144
ISBN: 1593371330
Bộ sưu tập: Sách đin t

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH