Trang 1 trong 1487 kết quả
Sắp xếp theo
Digital signal processing and applications with the C6713 and C6416 DSK /
Tác giả: Chassaing Rulph,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 0471690074
Bộ sưu tập: Sách đin t
Practical genetic algorithms /
Tác giả: Haupt Randy L, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 519.62
ISBN: 0471455652
Bộ sưu tập: Sách đin t
Relevance in Argumentation /
Tác giả: Walton Douglas,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 168
ISBN: 0805847596
Bộ sưu tập: Sách đin t
Understanding mass spectra :
Tác giả: Smith R, Martin,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 5430.0873
ISBN: 047142949X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Large NC QCD 2004 :
Tác giả: Goity J L,
Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 539.7548
ISBN: 9789812563996
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Governance as Leadership Reframing the Work of Nonprofit Boards /
Tác giả: Chait Richard,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.422
ISBN: 0471684201
Bộ sưu tập: Sách đin t
Search Engine Optimization For Dummies®, 2nd Edition /
Tác giả: Kent Peter,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN: 0471979988
Bộ sưu tập: Sách đin t
Progress in Nonequilibrium Green's Functions II /
Tác giả: Bonitz Michael,
Mô tả vật lý: 533 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 9789812382719
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Calorimetry in Particle Physics /
Tác giả: Zhu Ren-Yuan,
Mô tả vật lý: 899 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 9789812381576
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Testing QCD Through Spin Observables in Nuclear Targets /
Tác giả: D, G Craft,
Mô tả vật lý: 329 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 9812382739
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn