Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Elliptic curves /
Tác giả: Dale Husemöller , with appendices by Stefan Theisen, Otto Forster, and Ruth Lawrence, ,
Mô tả vật lý: xxi, 487 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3/52
ISBN: 0387954902 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Elliptic Curves /
Tác giả: Dale Husemoìˆller , with Appendices by Stefan Theisen/Otto Forster/, ruth Lawrence,
Mô tả vật lý: 487
Ký hiệu phân loại: 516.352
ISBN: 0387954902
Bộ sưu tập: Sách đin t
Elliptic curves /
Tác giả: Dale Husemöller , with appendices by Stefan Theisen, Otto Forster, and Ruth Lawrenc,
Mô tả vật lý: xxi, 487 p. : , ill. ; , 25 c
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 0387954902
Bộ sưu tập: Sách đin t
Lectures on Riemann surfaces /
Tác giả: Otto Forster , translated by Bruce Gilligan, ,
Mô tả vật lý: viii, 254 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 9781461259619
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn