Trang 1 trong 75 kết quả
Sắp xếp theo
Cases in medical microbiology and infectious diseases /
Tác giả: by Peter H, Gilligan, Ph, D, , Director, Clinical Microbiology-Immunology Laboratories, University of North Carolina Hospitals, Professor, Microbiology-Immunology and Pathology, University of North Carolina School of Medicine Chapel Hill, North Carolina, Daniel S, Shapiro, M, D, , Professor and H, Edward Manville, Jr, Endowed Chair of Internal Medicine, Department of Internal Medicine - Reno, University of Nevada School of Medicine, Reno, Nevada, Melissa B, Miller, Ph, D, , Director, Clinical Molecular Microbiology Laboratory, Associate Director, Clinical Microbiology-Immunology Laboratories, University of North Carolina Health Care, Associate Professor, Pathology and Laboratory Medicine, University of North Carolina School of Medicine, Chapel Hill, North Carolina, ,
Mô tả vật lý: xiv, 589 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 26 c
Ký hiệu phân loại: 616.9
ISBN: 1555818684 (print)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Neuroscience : exploring the brain /
Tác giả: Mark F, Bear, Ph, D, , Picower Professor of Neuroscience, The Picower Insititute for Learning and Memory, Department of Brain and Cognitive Sciences, Massachusetts Insitute of Technology, Cambridge, Massachusetts, Barry W, Connors, Ph, D, , L, Herbert Ballou University Professor, Professor of Neuroscience and Chair, Department of Neuroscience, Brown University, Providence, Rhode Island, Michael A, Paradiso, Ph, D, , Sidney A, Fox and Dorothea Doctors Fox Professor of Ophthalmology and Visual Science, Department of Neuroscience, Brown University, Providence, Rhode Island, ,
Mô tả vật lý: xlii, 975 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 0781778174 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Nghiên cu nh hưng ca pH và t l men ging / cơ cht đến quá trình phân hy k khí hn hp du
Tác giả: Võ Hồng Thi,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Tuyên ngôn ca Đng Cng Sn /
Tác giả: Ph, Ăng-ghen, C, Mác, ,
Mô tả vật lý: 148 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 335.422
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lút-vích Phoi-ơ-bc và s cáo chung ca triết hc c đin Dưc /
Tác giả: Ph, Ăng-ghen, ,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 335
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Bin chng ca t nhiên /
Tác giả: Ph, Ăng-ghen, ,
Mô tả vật lý: 618 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu,thiết kế và chế to thiết b đo đ PH /
Tác giả: Trịnh Xuân Giao giáo viên hướng dẫn , , , [et, al], ,
Mô tả vật lý: 148 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tp : Tp 18 /
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 1136 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tp : Tp 11 /
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 963 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tp : Tp 34 /
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 969 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn