Trang 1 trong 88 kết quả
Sắp xếp theo
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tp :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 1106 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tp :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 937 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Giáo trình thc hành thiết kế vi mch s bng Vhdl - XilinX /
Tác giả: Trương Thị Bích Ngà,
Mô tả vật lý: 416tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 9786049663840
Bộ sưu tập: Sách tham kho
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tp :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 1035 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tp :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 1064 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Truyn thơ ngưi Dao Khâu Sìn H-Lai Châu /
Tác giả: Trần Kim Phu,
Mô tả vật lý: 403tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045001240
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Bachelors, manhood, and the novel, 1850-1925
Tác giả: Snyder Katherine V,
Mô tả vật lý: x, 285 s.
Ký hiệu phân loại: 813.409352041
ISBN: 0521650461
Bộ sưu tập: Sách đin t
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tp :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 989 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
118 tình hung giao tiếp tiếng Anh /
Tác giả: Trương Hồng Phúc,
Mô tả vật lý: 272tr. ; , 20cm + , 1CD (media)
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tp :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 1231 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn