Trang 1 trong 123 kết quả
Sắp xếp theo
Common Core State Standards and the speech-language pathologist :
Tác giả: Power-deFur Lissa A, ,
Mô tả vật lý: xiii, 249 pages ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 616.8550071
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Foundations of clinical research :
Tác giả: Portney Leslie Gross, ,
Mô tả vật lý: xix, 892 pages : , illustrations (some color), map ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 610.724
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Pharmaceutics :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 378 pages : , illustrations ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 9780123868909
Bộ sưu tập: Sách đin t
Cesarean delivery :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 399 pages : , illustrations (some color) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 2017 B-081
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Piermattei's atlas of surgical approaches to the bones and joints of the dog and cat /
Tác giả: Johnson Kenneth A, ,
Mô tả vật lý: xi, 470 pages : , illustrations ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 636.70897471
ISBN: 1437716342 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The altruistic brain :
Tác giả: Pfaff Donald W, ,
Mô tả vật lý: ix, 295 pages :, illustrations ;, 22 cm.
Ký hiệu phân loại: WL 337
ISBN: 9780199377466 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mastering pharmacogenomics :
Tác giả: Lea Dale Halsey,
Mô tả vật lý: xxvi, 235 pages : , illustrations ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 9781938835704 (print : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Devita, Hellman, and Rosenberg's cancer :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xlv, 2234 pages : , illustrations (some color) ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 616.99
ISBN: 1451192940 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Sports injuries :
Tác giả: Peterson Lars,
Mô tả vật lý: xviii, 619 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29
Ký hiệu phân loại: 617.1/027
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
How to get a PhD :
Tác giả: Phillips Estelle M, ,
Mô tả vật lý: XIV, 220 s.
Ký hiệu phân loại: 378.2
ISBN: 0335216846
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn