Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Mưi bưc tiến ti h thng giám sát và đánh giá da trên kết qu /
Tác giả: Jody Zall Kusek, Ray C, Rist, Vũ Cương dịch, ,
Mô tả vật lý: 302 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 352.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đưng đến kết qu thiết kế và thc hin các đánh giá phát trin hiu qu =The Road to Results
Tác giả: Linda G, Morra, Ray C, Rist, ,
Mô tả vật lý: 560tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 338.910684
ISBN: 9780821378915
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn