Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
MCSA/MCSE Exam 70-291 Study Guide and Training System /
Tác giả: Shinder Thomas W,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 1931836922
Bộ sưu tập: Sách đin t
Dr. Tom Shinder's Configuring ISA Server 2004 /
Tác giả: Shinder Thomas W,
Mô tả vật lý: 1022 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1931836191
Bộ sưu tập: Sách đin t
Dr. Tom Shinder's ISA Server and Beyond with CDROM /
Tác giả: W, Shinder Thomas,
Mô tả vật lý: 0 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1931836663
Bộ sưu tập: Sách đin t
How to cheat at configuring ISA server 2004 /
Tác giả: Shinder Thomas W, ,
Mô tả vật lý: xxvii, 594 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1597490571
Bộ sưu tập: Sách đin t
Best damn firewall book period /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 1293 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1931836906
Bộ sưu tập: Sách đin t
How to cheat at managing Microsoft Operations Manager 2005 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxvi, 467 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 1597492515
Bộ sưu tập: Sách đin t
MCSE :
Tác giả: Grasdal Martin, ,
Mô tả vật lý: liii, 1064 p. : , ill. ; , 25 cm. + , 1 DVD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 1931836930
Bộ sưu tập: Sách đin t
How to cheat at managing Microsoft Operations Manager 2005
Tác giả: Piltzecker Tony, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 0080488463
Bộ sưu tập: Sách đin t
Configuring ISA server 2000
Tác giả: Shinder Thomas W, ,
Mô tả vật lý: xl, 909 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781928994299
Bộ sưu tập: Sách đin t
MCSA/MCSE exam 70-290
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.4469076
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn