Trang 1 trong 189 kết quả
Sắp xếp theo
How to cheat at Microsoft Vista administration
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 9781597491747
Bộ sưu tập: Sách đin t
Upgrading to Lotus Notes and Domino 7
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.71376
ISBN: 1904811639
Bộ sưu tập: Sách đin t
Psychedelics encyclopedia /
Tác giả: Stafford Peter G, ,
Mô tả vật lý: 91, 420 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 362.294
ISBN: 0914171518
Bộ sưu tập: Sách đin t
Microsoft forefront security administration guide /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxii, 579 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1597492442
Bộ sưu tập: Sách đin t
Microsoft Vista for IT security professionals
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 159749139X
Bộ sưu tập: Sách đin t
PHP & MySQL web development all-in-one desk reference for dummies
Tác giả: Valade Janet, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 9780470167779
Bộ sưu tập: Sách đin t
Microsoft Log Parser toolkit
Tác giả: Giuseppini Gabriele, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.7468
ISBN: 1932266526
Bộ sưu tập: Sách đin t
MCSE designing security for a Windows Server 2003 network
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xlii, 774 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 videodisc (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 005.447682
ISBN: 1931836175
Bộ sưu tập: Sách đin t
Aggressive network self-defense
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1931836205
Bộ sưu tập: Sách đin t
XML Topic Maps :
Tác giả: Park Jack Editor,
Mô tả vật lý: 640 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0201749602
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn