Trang 1 trong 152 kết quả
Sắp xếp theo
Textbook of hepato-gastroenterology /
Tác giả: editors, Mahmud Hasan, Chairman, Bangladesh Medical Research Council, Former Vie Chancellor, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Former Chairman, Department of Gastroenterology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka, Bangladesh, Sheikh Mohammad Fazle Akbar, Principal Investigator, Department of Medical Sciences, Toshiba General Hospital, Tokyo, Japan, Adjunct Professor, Faculty of Medical Sciences, State University of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh, Mamun-Al-Mahtab, Associate Professor, Department of Hepatology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka, Bangladesh , foreword, Parveen J, Kumar, ,
Mô tả vật lý: xxv, 478 pages : , illustrations (some color) ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 616.33
ISBN: 9351523780
Bộ sưu tập: Sách đin t
Agricultural implications of the Fukushima nuclear accident /
Tác giả: Tomoko M, Nakanishi, Keitaro Tanoi, editors, ,
Mô tả vật lý: x, 204 pages : , illustrations (some color), color maps ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 363.17/990952
ISBN: 4431543279 (hbk : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liu truy cp m
Shodo : the quiet art of Japanese Zen calligraphy : learn the wisdom of Zen through traditional
Tác giả: Shozo Sato , foreword by Gengo Akiba Roshi , Zen advisor, Gengo Akiba Roshi , assistant to author, Alice Ogura Sato , calligrapher, Shina Fujiwara, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 745.610952
ISBN: 1462911889 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Interface oral health science 2014 : innovative research on biosis-abiosis intelligent interface /
Tác giả: Keiichi Sasaki, Osamu Suzuki, Nobuhiro Takahashi, editors, ,
Mô tả vật lý: xii, 351 pages : , illustrations (some color) ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.6
ISBN: 4431551255 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liu truy cp m
Atlas of endoscopy with narrow band imaging /
Tác giả: edited by Manabu Muto, Kenshi Yao, Yasushi Sano, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 616.07545
ISBN: 9784431542438
Bộ sưu tập: Sách đin t
Japan living elektronisk ressurs : form and function at the cutting-edge /
Tác giả: Marcia Iwatate and Geeta K, Mehta , photography by Nacs̀a & Partner,
Mô tả vật lý: 256 s. : , col. il
Ký hiệu phân loại: 747.0952
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Ultrasonic doppler velocity profiler for fluid flow /
Tác giả: Yasuhi Takeda, editor, ,
Mô tả vật lý: x, 274 pages : , illustrations (some color) ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 681
ISBN: 4431540253 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Subseafloor Biosphere Linked to Hydrothermal Systems : Taiga Concept /
Tác giả: Jun-ichiro Ishibashi, Kyoko Okino, Michinari Sunamura, editors, ,
Mô tả vật lý: 666 pages : , illustrations (some color), maps ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 577.799
ISBN: 4431548645 (hbk : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Tài liu truy cp m
Innovative medicine : basic research and development /
Tác giả: Kazuwa Nakao, Nagahiro Minato, Shinji Uemoto, editors, ,
Mô tả vật lý: ix, 339 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.28
ISBN: 4431556508 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liu truy cp m
The road back to nature : regaining the paradise lost /
Tác giả: Masanobu Fukuoka , [translated by Frederic P, Metreaud], ,
Mô tả vật lý: 377 p. : , ill. (some col.), ports. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 630.1
ISBN: 0870406736 :
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn