Trang 1 trong 77 kết quả
Sắp xếp theo
Handbook of fermented meat and poultry /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 555 p. : , ill. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0813814774
Bộ sưu tập: Sách đin t
The Wills eye manual :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xix, 471 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.7
ISBN: 1451109385 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The Princeton companion to applied mathematics /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 994 pages :, illustrations (some color) ;, 27 cm
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 9780691150390 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Manual of cardiovascular medicine /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xx, 1171 p. : , ill. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 616.1
ISBN: 1451131607 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The 5-minute urology consult
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: I, 1032 pages ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Spinal cord injury /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvi, 215 p. : , ill. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.7
ISBN: 1933864478
Bộ sưu tập: Sách đin t
Yamada's atlas of gastroenterology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 616.3
ISBN: 9781118496435 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Cochlear implants :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 356 p. : , ill., map ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.8
ISBN: 0781777496
Bộ sưu tập: Sách đin t
Manual of pediatric therapeutics /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvi, 716 p. :, ill. ;, 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 618.92
ISBN: 9780781771665
Bộ sưu tập: Sách đin t
Medical complications in physical medicine and rehabilitation /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: ix, 294 p. : , illustrations ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 617.103
ISBN: 1936287412
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn