Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
How to grow as a photographer :
Tác giả: Luna Tony, ,
Mô tả vật lý: xxi, 201 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 770.23
ISBN: 1581154461
Bộ sưu tập: Sách đin t
The underwater photographer
Tác giả: Edge Martin, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xiii, 392 p.) : , ill. (chiefly col.)
Ký hiệu phân loại: 778.73
ISBN: 0080458742 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The wild side of photography
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: viii, 216 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 775
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Raw food :
Tác giả: Palmcrantz Aziz Erica,
Mô tả vật lý: 174 p. : , col. ill. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 9781602399488
Bộ sưu tập: Sách đin t
New panorama of the West lake :
Tác giả: ChaoYu Yue,
Mô tả vật lý: 152p. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 7805178259
Bộ sưu tập: Sách tham kho
The underwater photographer :
Tác giả: Edge Martin, ,
Mô tả vật lý: xiii, 392 p. : , col. ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.73
ISBN: 0240519884 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Adobe Photoshop Lightroom 1.1 for the professional photographer /
Tác giả: Huss David, ,
Mô tả vật lý: xii, 172 p. : , col. ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 775.0285536
ISBN: 9780240520674
Bộ sưu tập: Sách đin t
Gordon Ramsay's great British pub food /
Tác giả: Ramsay Gordon, ,
Mô tả vật lý: 256 p. : , chiefly col. ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 641.5941
ISBN: 9780007289820
Bộ sưu tập: Sách đin t
The passionate photographer :
Tác giả: Simon Steve, ,
Mô tả vật lý: viii, 253 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.7
ISBN: 0321719891
Bộ sưu tập: Sách đin t
On being a photographer :
Tác giả: Hurn David,
Mô tả vật lý: 95 p. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 770
ISBN: 1888803061
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn