Trang 1 trong 273 kết quả
Sắp xếp theo
Windows Server 2008 networking and Network Access Protection (NAP)
Tác giả: Davies Joseph,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 9780735624221
Bộ sưu tập: Sách đin t
Hardware hacking :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxvii, 537 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 1932266836
Bộ sưu tập: Sách đin t
Pro IronPython
Tác giả: Harris Alan, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9781430219637 (electronic)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Pro Oracle database 11g RAC on Linux
Tác giả: Shaw Steve, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN: 9781430229599
Bộ sưu tập: Sách đin t
Beginning Java Google App Engine
Tác giả: Roche Kyle, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 9781430225546
Bộ sưu tập: Sách đin t
Accelerated C# 2010
Tác giả: Nash Trey, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9781430225386
Bộ sưu tập: Sách đin t
Foundations of Popfly
Tác giả: Griffin Eric, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0201537710
Bộ sưu tập: Sách đin t
Learn C on the Mac
Tác giả: Mark Dave, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.265
ISBN: 9781430218104
Bộ sưu tập: Sách đin t
Accelerated GWT
Tác giả: Gupta Vipul, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 1430206160
Bộ sưu tập: Sách đin t
The definitive guide to Magento
Tác giả: McCombs Adam, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9781430272281 (electronic)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn