Trang 1 trong 155 kết quả
Sắp xếp theo
Mastering OpenLDAP
Tác giả: Butcher Matt, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.62
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Cisco IP Communications Express
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Microsoft AJAX Library essentials
Tác giả: Brinzarea Bogdan, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
ZK developer's guide
Tác giả: Stäble Markus,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Foundations of Mac OS X Leopard security
Tác giả: Edge Charles S, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.44682
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Expert Python programming
Tác giả: Ziadé Tarek,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
IP design for mobile networks
Tác giả: Grayson Mark,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
DWR Java AJAX applications
Tác giả: Salkosuo Sami, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
DBA survivor
Tác giả: LaRock Thomas, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 9781430227885
Bộ sưu tập: Sách đin t
IBM Rational Team Concert 2 essentials
Tác giả: Krishna S, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn