Trang 1 trong 113 kết quả
Sắp xếp theo
Quản lý mạng LANs và WANs /
Tác giả: Hồng Phúc,
Mô tả vật lý: 454 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mạng máy tính /
Tác giả: Văn Thiên Hoàng,
Mô tả vật lý: 476
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Peer-to-peer computing :
Tác giả: Subramanian Ramesh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 1591404312
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 3 (học kỳ 3) :
Tác giả: Khương Anh,
Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Network analysis, architecture, and design /
Tác giả: McCabe James D, ,
Mô tả vật lý: xx, 473 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 9780123704801
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mạng máy tính /
Tác giả: Lư Huệ Thu,
Mô tả vật lý: 160tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Network+ guide to networks /
Tác giả: Dean Tamara, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 887 p. : , ill. : , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3.4 n.)
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 1423902459
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Architecting web services
Tác giả: Oellermann William L, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 1893115585
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Oracle SOA Infrastructure Implementation Certification handbook (1Z0-451)
Tác giả: Udayakumar Kathiravan, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (1 v.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Professional Windows Phone 7 Application Development
Tác giả: Randolph Nick,
Mô tả vật lý: 624 p. , ill , 23.620 x 018.78cm.
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0470891661 (Trade Paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH