Trang 1 trong 92 kết quả
Sắp xếp theo
Oracle SOA Infrastructure Implementation Certification handbook (1Z0-451) [electronic resource] /
Tác giả: Kathiravan Udayakumar, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (1 v.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Designing enterprise solutions with Sun Cluster 3.0 /
Tác giả: Richard Elling, Tim Read, ,
Mô tả vật lý: 270 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0130084581
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNP Route 642-902 official certification guide elektronisk ressurs /
Tác giả: Wendell Odom,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xxxiv, 730 s.) : , ill
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Novell Groupwise 6.5 user's : Handbook /
Tác giả: Shawn Rogers, Richard McTague, ,
Mô tả vật lý: 341 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0789729830
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCDA exam certification guide /
Tác giả: A, Anthony Bruno, Jacqueline Kim, ,
Mô tả vật lý: xxv, 674 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0735700745
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cài đặt và điều hành mạng máy tính : Giáo trình : dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp /
Tác giả: Nguyễn Vũ Sơn, ,
Mô tả vật lý: 136 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Service oriented architecture with Java [electronic resource] : using SOA and web services to build
Tác giả: [by] Binildas CA, Malhar Barai [and] Vincenzo Caselli , reviewer, Shyam Sankar S, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu về mạng nơron nhân tạo và ứng dụng mạng nơron để dự báo phụ tải ngắn hạn /
Tác giả: Nguyễn Hùng, ,
Mô tả vật lý: 32 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Distributed cooperative laboratories : networking, instrumentation, and measurements /
Tác giả: edited by, Franco Davoli, Sergio Palazzo, Sandro Zappatore, ,
Mô tả vật lý: x, 548 p. : , fig. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0387298118
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 3 (học kỳ 3) : Giáo trình /
Tác giả: Khương Anh chủ biên, Nguyễn Hồng Sơn hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn