Trang 1 trong 200 kết quả
Sắp xếp theo
Thinking on the Web :
Tác giả: Alesso H, Peter,
Mô tả vật lý: 261 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN: 0471768146
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thiết kế và hiện thực chương trình chat /
Tác giả: Quách Đình Trưởng,
Mô tả vật lý: 68 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mobile internet for dummies(r) /
Tác giả: Levine John R, ,
Mô tả vật lý: xvi, 296 pages : , illustrations ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN: 0470239530
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Secrets of Podcasting :
Tác giả: Farkas Bart G, ,
Mô tả vật lý: 224 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN: 0321369297
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cơ sở kỹ thuật mạng Internet /
Tác giả: Phạm Minh Việt,
Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thủ thuật Internet /
Tác giả: Đinh Phan Chí Tâm,
Mô tả vật lý: 237 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 004.67
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Web technologies
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 004.67
ISBN: 9781605669830 (ebook)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hybrid cloud for dummies /
Tác giả: Hurwitz Judith, ,
Mô tả vật lý: xxii, 338 pages ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 1118127196 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Building the Infrastructure for Cloud Security :
Tác giả: Yeluri Raghu, ,
Mô tả vật lý: XXVI, 212 p. 95 illus. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 9781430261452 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Practical Web technologies /
Tác giả: Yuen P, K, ,
Mô tả vật lý: xxi, 903 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN: 0071439315 (acidfree paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn