Trang 1 trong 961 kết quả
Sắp xếp theo
3ds Max 6 Bible /
Tác giả: Murdock Kelly L, ,
Mô tả vật lý: 1294 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0764557637
Bộ sưu tập: Sách điện tử
VISUAL QUICKPRO GUIDE FileMaker Pro 7 Advanced FOR WINDOWS AND MACINTOSH /
Tác giả: Baron Cynthia L,
Mô tả vật lý: 456 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 0321199561
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Adobe GoLive CS2 tips and tricks :
Tác giả: Pratt Adam,
Mô tả vật lý: 382 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 0321335414
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giải bài toán bằng cơ kỹ thuật bằng chương trình ANSYS /
Tác giả: Nguyễn Văn Phái,
Mô tả vật lý: 348 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
AutoCAD 2005 Update to accompany :
Tác giả: A, Leach James,
Mô tả vật lý: 28 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 0073079820
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế Game trong 3DS Max /
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng,
Mô tả vật lý: 335 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.6
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Photoshop CS 8.0 /
Tác giả: Nguyễn Phương,
Mô tả vật lý: 876 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The art of Maya :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 271p. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 9781897177471
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thiết kế không gian mô hình với 3DS Max 2008 /
Tác giả: Dương Minh Vũ,
Mô tả vật lý: 366 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Foundations of 3D graphics :
Tác giả: Chen Jim X, ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 006.693
ISBN: 1846281857
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn