Trang 1 trong 27 kết quả
Sắp xếp theo
Asking questions :
Tác giả: Bradburn Norman M, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 300.72
ISBN: 0787970883
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Research methodology methods & techniques /
Tác giả: Kothari C, R, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 300.723
ISBN: 9788122424881
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The practice of social research /
Tác giả: Babbie Earl,
Mô tả vật lý: 511p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 300.72
ISBN: 9780495187387
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pedagogies of Praxis :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 178p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 300.72
ISBN: 9781933371092
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Developing effective research proposals /
Tác giả: Punch Keith, ,
Mô tả vật lý: ix, 164 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 300.72
ISBN: 1412921252
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Essentials of social research
Tác giả: Kalof Linda, ,
Mô tả vật lý: vii, 225 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 300.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Research design :
Tác giả: Creswell John W, ,
Mô tả vật lý: xxix, 273 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 300.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
From numbers to words :
Tác giả: Morgan Susan E, ,
Mô tả vật lý: xiii, 125 pages : , illustrations ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 300.727
ISBN: 1138638072
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The SAGE handbook of grounded theory /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxx, 623 p. ;, 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 300.72
ISBN: 9781412923460 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Survey scales :
Tác giả: Johnson Robert L, ,
Mô tả vật lý: xviii, 269 pages ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 300.72/3
ISBN: 1462526969
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn