Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
The Pfeiffer Book of Successful Conflict Management Tools /
Tác giả: Gordon Jack,
Mô tả vật lý: 430p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 303.69
ISBN: 9780470193440
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The way of conflict :
Tác giả: Combs Deidre,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 303.69
ISBN: 1577314492
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Managing conflict in a negotiated world :
Tác giả: Kellett Peter M, ,
Mô tả vật lý: viii, 207 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 303.69
ISBN: 9780761918899
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nordic mediation research /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 269p.
Ký hiệu phân loại: 303.690948
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Conflict management :
Tác giả: Condliffe Peter,
Mô tả vật lý: 296p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 303.69
ISBN: 186316216X
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Solving tough problems :
Tác giả: Kahane Adam,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 303.69
ISBN: 1576752933
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn