Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Tuyển chọn các bài nói và viết của các lãnh đạo Đảng, nhà nước qua các thời kỳ /
Tác giả: Thùy Linh,
Mô tả vật lý: 490tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 324.220597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài liệu hỏi đáp các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 183 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 324.2597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiệp vụ công tác đảng đoàn thể ở cơ sở .
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 242tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 324.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Elephant's edge :
Tác giả: Taylor Andrew J, ,
Mô tả vật lý: xvii, 319 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 324.2734
ISBN: 0275985369
Bộ sưu tập: Sách điện tử
If Democrats had any brains, they'd be Republicans /
Tác giả: Coulter Ann H, ,
Mô tả vật lý: x, 274 p. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 324.2736
ISBN: 0307353451
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The crisis of conservatism
Tác giả: Green E, H, H, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 412 p.)
Ký hiệu phân loại: 324.24104
ISBN: 9780203985540
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quy định thi hành điều lệ Đảng khóa XI, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 479tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 324.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 278tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The Republicans :
Tác giả: Gould Lewis L, ,
Mô tả vật lý: 407 pages :, illustrations ;, 24 cm
Ký hiệu phân loại: 324.273409
ISBN: 9780199936625 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Die Piratenpartei :
Tác giả: Bartels Henning,
Mô tả vật lý: 288 pages : , illustrations ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 324.2438
ISBN: 3861990016
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn