Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Quy định thi hành điều lệ Đảng khóa XI, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám
Tác giả: Thùy Linh, Việt Trinh (sưu tầm, tuyển chọn), ,
Mô tả vật lý: 479tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 324.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Điều lệ Đảng và phương hướng chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng theo Đại hội lần thứ XI /
Tác giả: Quý Long, Kim Thư (sưu tầm, tuyển chọn), ,
Mô tả vật lý: 473tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 324.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu phong cách lãnh đạo dành cho Bí thư Đảng Ủy /
Tác giả: Phạm Hùng (chủ biên),
Mô tả vật lý: 426tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 324.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cẩm nang hướng dẫn xử lý các tình huống thiết yếu dành cho bí thư các cấp ; quán triệt triển khai
Tác giả: Quý Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thống hóa), ,
Mô tả vật lý: 495tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 324.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiệp vụ công tác Đảng đoàn thể ở cơ sở. T. 1 /
Tác giả: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh,
Mô tả vật lý: 334tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 324.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiệp vụ công tác đảng đoàn thể ở cơ sở . T.2 /
Tác giả: Học viện Chính trị,
Mô tả vật lý: 242tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 324.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn