Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Một số vấn đề về công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam /
Tác giả: Đỗ Hoài Nam chủ biên, ,
Mô tả vật lý: 305 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Một tư duy khác về kinh tế và xã hội Việt Nam /
Tác giả: Alan Phan,
Mô tả vật lý: 183tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
HIghways to success or byways to waste : estimating the economic benefits of roads in Africa /
Tác giả: Rubaba Ali, A, Federico Barra, Claudia Berg, Richard Damania, John Nash, and Jason Russ, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 189 pages : , color illustrations, color maps ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 1464806543
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Liên kết kinh tế Asean vấn đề và triển vọng /
Tác giả: Trần Đình Thiên, ,
Mô tả vật lý: 396 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Maximizing mobile : 2012 information and communications for development.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xviii, 221 p. : , col. ill. ; , 28 cm. + , 1 folded leaf
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 0821389912 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lịch sử kinh tế Việt Nam /
Tác giả: Phạm Văn Chiến, ,
Mô tả vật lý: 234 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The economy as a complex spatial system [electronic resource] : Macro, meso and micro perspectives /
Tác giả: Pasquale Commendatore, Ingrid Kubin, Spiros Bougheas, Alan Kirman, Michael Kopel, Gian Italo Bischi, editors, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xii, 220 pages) : , illustrations.
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 3319656279
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
2009 Information and communications for development : extending reach and increasing impact.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xix, 316 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 0821376055
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hiểu & sử dụng tốt Incoterms 2000 /
Tác giả: Jan Ramberg, ,
Mô tả vật lý: 231 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Insights into the global financial crisis /
Tác giả: edited by Laurence B, Siegel , foreword by Rodney N, Sullivan, ,
Mô tả vật lý: 279 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 1934667277
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn