Trang 1 trong 153 kết quả
Sắp xếp theo
The Genesis of Industrial America, 1870-1920
Tác giả: Klein Maury, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (238 p.)
Ký hiệu phân loại: 330.973
ISBN: 9780511341588
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The China circle :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 316p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 330.95105
ISBN: 0815759983
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đông Á và Việt Nam trong thế kỉ XXI :
Tác giả: Huỳnh Tâm Sáng, ,
Mô tả vật lý: 405tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN: 9786047339754 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Make it in America :
Tác giả: Liveris Andrew, ,
Mô tả vật lý: xxi, 224 pages : , illustrations ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 330.973
ISBN: 9781118199626
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Insights into the global financial crisis /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 279 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 1934667277
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Financial fiasco :
Tác giả: Norberg Johan,
Mô tả vật lý: xvi, 186 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.973
ISBN: 1935308130
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Indian renaissance :
Tác giả: Sanyal Sanjeev, ,
Mô tả vật lý: vii, 254 p. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.954
ISBN: 9789812818775
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Capitalism and class in the Gulf Arab states /
Tác giả: Hanieh Adam,
Mô tả vật lý: viii, 258 p. ;, 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.9536
ISBN: 9780230110779 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Modelling the Middle Ages :
Tác giả: Hatcher John, ,
Mô tả vật lý: x, 254 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.94
ISBN: 0199244111 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
2009 Information and communications for development :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xix, 316 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 0821376055
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn