Trang 1 trong 60 kết quả
Sắp xếp theo
Quản trị ngân hàng thương mại /
Tác giả: Nguyễn Thị Mùi,
Mô tả vật lý: 430 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ngân hàng thương mại /
Tác giả: Lê Văn Tư,
Mô tả vật lý: 869 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vai trò của ngân hàng thương mại trong tiến trình hình thành và vận hành thi trường chứng khoán Việt
Tác giả: Vũ Nhất Linh,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giao dịch thương mại của ngân hàng thương mại trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Văn Tuyến,
Mô tả vật lý: 232 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại /
Tác giả: Lê Văn Tư,
Mô tả vật lý: 869 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản trị ngân hàng thương mại /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 388 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh :
Tác giả: Phạm Văn Năng,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản trị ngân hàng thương mại /
Tác giả: Rose Peter S, ,
Mô tả vật lý: 966 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 315tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại /
Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn,
Mô tả vật lý: 382 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH