Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp vốn trong nước
Tác giả: Nguyễn Đình Phan, Trần Kim Hào, Nguyễn Văn Phúc, ,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại
Tác giả: Lê Thị Cúc Hương, ,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu và tài sản của các công ty niêm yết trên thị trường
Tác giả: Lê Thị Tâm , Nguyễn Minh Hà (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số biện pháp củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh tai xí nghiệp LUBICO /
Tác giả: Hoàng Lý Bảo Giang, ,
Mô tả vật lý: 57 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
The world according to Monsanto : pollution, corruption, and the control of the world's food supply
Tác giả: Marie-Monique Robin , translated from the French by George Holoch, ,
Mô tả vật lý: xii, 372 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN: 9781595584267
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sony vs. Samsung : the inside story of the electronics giants' battle for global supremacy /
Tác giả: Sea-Jin Chang, ,
Mô tả vật lý: xi, 200 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN: 0470823712
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sổ tay pháp luật dành cho giám đốc doanh nghiệp /
Tác giả: Bộ Tài Chính, ,
Mô tả vật lý: 722 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nhịp cầu doanh nghiệp Việt Nam - EU /
Tác giả: Viện nghiên chiến lược , chính sách công nghiệp, ,
Mô tả vật lý: 428 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The Coke machine [electronic resource] : the dirty truth behind the world's favorite soft drink /
Tác giả: Michael Blanding, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (375 p.)
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN: 1101439408 (electronic bk. : Adobe Digital Editions)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Guide to analysing companies, 4th edition [electronic resource] /
Tác giả: Bob Vause, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn