Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Vai trò của ODA trong công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam. /
Tác giả: Lâm Quốc Cường,
Mô tả vật lý: 22 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 338.911597
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Trợ cấp tiền mặt có điều kiện giảm nghèo trong hiện tại và tương lai /
Tác giả: Fizbein Ariel,
Mô tả vật lý: 364 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 338.91098
ISBN: 9780821373521
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Winning the Peace :
Tác giả: MillsNicolaus,
Mô tả vật lý: 290p ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 338.9173
ISBN: 9780470097557
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đường đến kết quả thiết kế và thực hiện các đánh giá phát triển hiệu quả =The Road to Results
Tác giả: Imas Linda G, Morra,
Mô tả vật lý: 560tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 338.910684
ISBN: 9780821378915
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A billion bootstraps :
Tác giả: Smith Philip B, ,
Mô tả vật lý: xiii, 224 p., [8] p. of plates : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Economic growth /
Tác giả: Barro Robert J, ,
Mô tả vật lý: xvi, 654 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.91
ISBN: 0262025531
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Getting to scale :
Tác giả: Chandy Laurence, ,
Mô tả vật lý: viii, 383 pages : , illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 338.9109172/4
ISBN: 9780815724193 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The politics of aid :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xx, 401 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.91096
ISBN: 019956017X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Exporting good governance :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xx, 343 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The samaritan's dilemma :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xx, 264 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.919172
ISBN: 0199278849 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn