Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng phương án cổ phần hoá tại công ty may Độc Lập /
Tác giả: Hoàng Lê Bích Ngọc,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 338.925
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
International Investment For Sustainable Development /
Tác giả: Zarsky Lyuba,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 338.927091724
ISBN: 1844070395
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Phát triển hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Long An đến năm 2020 /
Tác giả: Lê Thanh Quang,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.926
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
The principles of sustainability /
Tác giả: Dresner Simon,
Mô tả vật lý: x, 205 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.927
ISBN: 184407496X (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Eating, Drinking: Surviving
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: XI, 105 p. 32 illus. in color. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 338.927
ISBN: 9783319424675 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Bioeconomy :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: pages cm
Ký hiệu phân loại: 338.927
Bộ sưu tập: Sách điện tử
World development report 2010 :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxi, 417 p. : , col. ill., col. maps ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.927
ISBN: 0821379879
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Integrating ecology and poverty reduction
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xix, 425 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 338.927
ISBN: 1441906339
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sự thay đổi trong cơ cấu của cải của các quốc gia :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 227tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 338.927
ISBN: 9780821384886
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Báo cáo phát triển thế giới 2010 :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 471tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 338.927
ISBN: 9780821379875
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH