Trang 1 trong 140 kết quả
Sắp xếp theo
Medieval law and the foundations of the state /
Tác giả: Harding Alan,
Mô tả vật lý: 392 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 340.55
ISBN: 019821958x
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tư duy pháp lý của luật sư :
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích,
Mô tả vật lý: 442tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 340.092
ISBN: 9786041101432
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pháp luật đại cương /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 442 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 340
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình Lý luận Nhà nước và pháp luật /
Tác giả: Nguyễn Triều Hoa,
Mô tả vật lý: 270tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 340
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Computable models of the law :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: XI, 339 s.
Ký hiệu phân loại: 340.0285
ISBN: 3540855688
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Pháp luật đại cương :
Tác giả: Lê Minh Toàn ,
Mô tả vật lý: 415tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 340
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 616tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 340.09
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pháp luật về khiếu nại tố cáo /
Tác giả: Phạm Hoàng Dũng,
Mô tả vật lý: 359 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 340
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Law and society in Korea /
Tác giả: Yang Hyunah, ,
Mô tả vật lý: xvii, 236 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 340.115095195
ISBN: 1848443382 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Encyclopedia of global justice
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xxxvi, 1176 p.)
Ký hiệu phân loại: 340.114
ISBN: 9781402091599
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn