Trang 1 trong 74 kết quả
Sắp xếp theo
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 231 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng - nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng - nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 195 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 231 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 215 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu luật kinh tế /
Tác giả: Trần Anh Minh,
Mô tả vật lý: 639 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 343.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Pháp luật du lịch /
Tác giả: Phan Đăng Thanh,
Mô tả vật lý: 566 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 343.07891
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu luật kinh tế ( Tư liệu mới nhất ) /
Tác giả: Hồ Ngọc Cẩn,
Mô tả vật lý: 839 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 343.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn