Trang 1 trong 80 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình luật xây dựng /
Tác giả: Lương Xuân Hùng,
Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Pháp luật du lịch /
Tác giả: Phan Đăng Thanh,
Mô tả vật lý: 566 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 343.07891
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng - nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng /
Tác giả: Bộ xây dựng,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 343.0725
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các văn bản pháp luật về xây dựng.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 629 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 0 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp luật về xây dựng.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 833 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 205 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng - nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 195 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn