Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Luật hôn nhân và gia đình :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 346.016
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 167tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 346.016
ISBN: 9786049489891
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật hôn nhân và gia đình.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 57 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.015
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài theo luật hôn nhân và gia đình 2014 /
Tác giả: Phạm Thị Mai Phương,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.016
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật /
Tác giả: Hoàng Minh Khôi,
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 346.0135
ISBN: 9786045859582
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Diệu,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.016
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình 2014 /
Tác giả: Đào Thị Thương Huyền,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.016
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Luật hôn nhân gia đình /
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 48 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.015
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình 2014 /
Tác giả: Đặng Quỳnh Trâm,
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.016
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
The individual in the international legal system :
Tác giả: Parlett Kate, ,
Mô tả vật lý: xlii, 413 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 346.01
ISBN: 0521196663 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn